Vaaliteemoja (EK 2015)

VEROT ALAS JA OSTOVOIMA YLÖS. NÄIN LUODAAN KYSYNTÄÄ JA UUSIA TYÖPAIKKOJA.

VAASA on alueen kehittyvä veturi, joka tarjoaa hyvinvointia ja elinvoimaa koko lähiseudulle. Vaasassa on tarjolla runsaasti työpaikkoja sekä laadukkaat palvelut.

VAASAN VALTTEJA OVAT monipuoliset opiskelumahdollisuudet, ainutlaatuinen energiateollisuus, hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, sekä laaja ja mielenkiintoinen harrastus- ja kulttuuritarjonta.

Seuraavien vuosien aikana VALTIONHALLINOSSA tullaan tekemään merkittäviä rakenne- ja palveluverkkouudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan myös Vaasan asemaan ja kilpailu- kykyyn. Päätöksiä tehdään pöydissä, missä istuvat pääasiassa suuret puolueet.

EDUSKUNTAAN tarvitaan alueen edunvalvojia laajalla rintamalla. Näin varmistetaan seutukunnan myönteinen kehitys myös jatkossa. Jos äänestämme oikein, saamme vaaleissa läpi kolmesta viiteen kansanedustajaa. Kaikki jopa eri puolueista. Yhden kortin varaan ei voida laskea.

KUNTALIITOKSET täytyy muodostaa toiminnallisista kokonaisuuksista, pelkkä suuruuden ekonomia ei riitä. Vaasan seudulla luonnollinen kokonaisuus on Vaasa-Laihia-Isokyrö-Mustasaari-Maalahti. Liitoksien pitää perustua vapaaehtoisuuteen sekä kuntien omaan tahtoon ja harkintaan.

KAKSIKIELISYYS on Vaasassa realiteetti. Palvelut tarjotaan sujuvasti vähintään kahdella kielellä, mutta yhden hallinnon alla.

KYRÖNMAA on osa Vaasan seutua. Vaasa tarvitsee Kyrönmaata, ja Kyrönmaa tarvitsee Vaasaa.

MAAN SISÄISESSÄ MUUTTOLIIKEESSÄ Vaasan seutu on edelleen nettohäviäjä. Selvityksen mukaan häviämme varsinkin suomenkielisten muuttovirrassa. Tämä täytyy korjata.

VALTION PANOSTUKSET liikenne- ja infrahankkeisiin pitää jakaa tasaisemmin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tähän auttaa parhaiten laaja paikallinen edunvalvonta, eli mahdollisimman monta oman alueen kansanedustajaa.

JULKISET TERVEYSPALVELUT pitää turvata, mutta EI VEROJA NOSTAMALLA. Kustannuksia karsitaan ja toimintaa tehostetaan palveluverkostoa järkeistämällä ja päällekkäistä byrokratiaa karsimalla.

SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS taataan antamalla viranomaisille riittävät resurssit työnsä hoitoon. Yhteiskuntarauhan ja ihmisten turvallisuuden tunteen takaamiseksi viranomaisten pitää näkyä ja olla tarvittaessa paikalla riittävän nopeasti.

ULKOISEN TURVALLISUUDEN paras tae on vakaa ja taloudellisesti menestyvä Eurooppa, sekä oma riittävän uskottava puollustus. Nato yhteistyötä voidaan tutkia, ja puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa lisätä.

SUOMEN TALOUS PELASTETAAN luomalla työpaikkoja. Uusia työpaikkoja saadaan vain KASVATTAMALLA KYSYNTÄÄ. Kysyntää saadaan LISÄÄMÄLLÄ IHMISTEN OSTOVOIMAA. Tämä onnistuu parhaiten VEROTUSTA LASKEMALLA.

VEROJEN LASKEMINEN voidaan aloittaa pieni- ja keskituloisista, jolloin tulojen lisäys kohdistuu suoraan kulutukseen. Tästä siirrytään ylempiin tuloluokkiin ja yritysverotukseen.

VIENTI ON SAATAVA NOUSUUS. Energiateollisuus on viennin uusi tukijalka, mutta kasvuhakuisista vientiyrityksistä on pulaa. Suomen on käytävä kauppaa sujuvasti länteen ja itään, EU:n toimista huolimatta.

TYÖLLISTÄMISTÄ JA TYÖN VASTAANOTTAMISTA täytyy helpottaa. Opiskelijan tai työttömän pitää mahdollisuuksien mukaan voida käydä töissä ilman että se sotkee tukiasiat moneksi kuukaudeksi. Työnteon pitää kaikissa oloissa olla mahdollista ja aina kannattavampaa kuin jouten olon. Järjettömät kannustinloukut pitää poistaa.

NUOREN TÄYTYY SAADA SE ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA. Ilman ensimmäistä työpaikkaa ei voi olla työkokemusta. Tähän tarvitaan yhteiskunnan kannustimia.

PIENIMPIEN YRITYSTEN kasvumahdollisuuksia pitää parantaa. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana lähes kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat syntyivät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joten työllistämisen vastuu on siirtynyt voimakkaasti pk-yrityksiin. Yksinyrittäjiä on jo 65 prosenttia Suomen yrittäjistä.

LASTEN JA NUORTEN oikeus liikkumiseen ja harrastamiseen turvataan julkisilla liikuntapaikka- hankkeilla sekä valtion voimakkaalla tuella. Perheiden taloudellinen tai yhteiskunnallinen asema ei saa vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin harrastaa.

LIIKUNNAN JA LIIKUMISEN laaja kansanterveydellinen merkitys ei saa unohtua. Ihmisten liikkuminen ja liikuttaminen pitää mieltää ennen kaikkea ennaltaehkäiseväksi terveydenhuolloksi. Jokainen liikuntaan sijoitettu euro tulee kaksinkertaisena takaisin.