Valtion näivettävä aluepolitiikka (Nettikolumni 4.9.-16)

Valtion harrastama aluepolitiikka heikentää seudun myönteistä kehitystä

Hallituksen linjaukset vain kahdestatoista päivystävästä sairaalasta vaikuttavat heikentävästi Vaasan seudun elinvoimaan. Uudistuksen läpiviemisessä on kyse tuhansista työpaikoista, sekä niiden maantieteellisestä sijoittumisesta. On lähes järjen vastaista, jos taloudellisilla mittareilla hyvin pärjäävän, vientivetoisen ja kasvavan seutukunnan palveluverkostoa heikennetään.

Jokaisella seutukunnalla täytyy olla mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omista lähtökohdistaan, sekä omia vahvuuksiaan hyväksi käyttäen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta Vaasan seudulla ja Pohjanmaalla nuo vahvuudet ovat täysin kaksikielinen hallinto- ja palveluverkosto. Vastaavia kielellisiä oloja tai palveluverkosta ei muualta Suomesta löydy. Tätä ympäristöä tai näitä palveluita ei voi keinotekoisesti muualle siirtää.

Nyt tehdyillä linjauksilla valtio ohjaa poliittisin perustein alueiden elinvoimaisuutta. Samalla se määrittää mille seuduille annetaan mahdollisuus kasvaa, ja mitkä suljetaan tästä kehityksestä ulos. Kaikkien valtion toimien tulisi lähtökohtaisesti vahvistaa eri alueiden mahdollisuuksia, ei heikentää niitä.

Ministerit Rehn ja Lindström kirjoittivat mielipidekirjoituksessaan (Pohjalainen 4.9.), että hallituksen käynnistämässä maakuntauudistuksessa on kyse hallintohimmeleiden purun lisäksi alueellisen kasvun ja elinvoiman mahdollistamisesta. Tavoite kuulostaa hyvältä. Miten on siis edes teoriassa mahdollista, että maakuntauudistukseen linkittyvä sote-uudistus uhkaa puolestaan näivettää maan johtavaa vientiteollisuusaluetta? Aluetta, joka menestyksellään ”kannattelee puolta Suomea”.

Täydenpalvelun sairaaloiden osalta Vaasan keskussairaala voidaan vielä hyvin lisätä listalle. Minkään muun jo valitun alueen statusta ei tarvitse muuttaa. Koska luku 12 on jo lähtökohdiltaan lähinnä poliittinen, voidaan se aivan hyvin kirjata muotoon 13, tai 12+1. Tämä ei ole miltään muulta alueelta pois. Tällä ratkaisulla turvataan täysin kaksikielisen palveluverkoston olemassaolo, eikä sitä tarvitse keinotekoisesti yrittää muualle rakentaa. Samalla turvataan Vaasan seudun sekä koko Pohjanmaan myönteinen kehitys maamme johtavana vientialueena.

Vastaa