Vaasan seudun tulevaisuus tehdään nyt (Pohjalainen 3.2. -19)

Vaasan ja Mustasaaren yhdistymisen kannalta eletään kriittisiä hetkiä. Seuraavien kuukausien aikana ratkaistaan se, mikä on koko seudun kehityksen suunta. Vuosia ihmisten puheissa ollut kuntaliitos on saatu pisteeseen, jossa maantieteellisesti yhteen kasvaneen alueen yhdistyminen on vihdoin oikeasti mahdollista.

Jo sopimuksen neuvotteluprosessi oli monelta osin kompleksinen. Meillä neuvottelijoilla oli seinä vastassa useammin kuin kerran. Silti yhteinen tahto tehdä seudullista historiaa sai aikaan venymistä, jolla liitossopimusesitys saatiin valmiiksi määräaikaan mennessä. Haluan omalta osaltani kiittää kaikkia mukana olleita niistä sadoista työtunneista joita yhteisen asian eteen teimme. Töitä tehtiin viimeisinä viikkoina välillä lähes vuorokauden ympäri.

Nyt yhdistymisen kansalaiskeskusteluvaiheessa on ilmassa suuria tunteita. Liitosta vastustava puoli käy kovilla kierroksilla, ja jopa virkamiehen fyysistä koskemattomuutta on loukattu. Onneksi myös liitosta kannattava puoli on järjestäytynyt. Toivottavasti keskustelu pysyy asiallisena, ja pelkän kyläpolitikoinnin yli pystytään näkemään koko seudun kannalta suurempi kuva.

Syntyperäisenä vaasalaisena tiedän ja tunnistan alueemme erityispiirteet. Kaksi kieltä ja kaksi kulttuuria on meillä realiteetti, ja näin tulee olemaan myös jatkossa.

Oma kulttuuri ja identiteetti eivät liitoksessa häviä mihinkään. Suuremmassa kokonaisuudessa on kylillä ja kaupunginosilla nyt hyvä mahdollisuus vahvistaa omaa paikallista identiteettiään ja erityispiirteitään. Parhaimmillaan alueiden kehitys ja elinvoima tulee aina ”alueilta itseltään”, ei ylhäältä ja annettuna.

Väkilukuvertailussa on Vaasan väkiluku pienen notkahduksen jälkeen saatu jälleen kasvu-uralle. Vaikka kasvu onkin vielä verrattain pientä, on suunta taas oikea. Vaasassa vireillä olevat isot, jopa kunnianhimoiset hankkeet ovat osoitus elinvoimaisesta ja eteenpäin pyrkivästä kaupungista. Myös teollisuuden isot investoinnit tukevat tätä positiivista virettä. Uuden laivan myötä myös Merenkurkun liikenne saa valtavan piristysruiskeen. Seudulla on siis kaikki mahdollisuudet menestykseen myös jatkossa.

Myönteiseen kehitykseen luo haastetta kasvukeskusten välinen kilpailu. Taistelu vähenevistä resursseista kiristyy entisestään, ja kaupunkeja vertaillaan edelleen ensisijaisesti väkiluvun perusteella. Tässä kisassa olemme elinvoimaamme ja hankkeisiimme nähden auttamatta väärässä sarjassa. Tämän ongelman voimme kuitenkin ratkaista itse. Meillä on nyt aidosti mahdollisuus nousta Suomen merkittävimpien kaupunkien joukkoon.

Keskustelu siitä, olisiko kuntaliitos pitänyt tehdä jo aikaisemmin, on tässä vaiheessa viisastelua. Me nykyiset päättäjät olemme tekemässä päätöksiä tässä ja nyt. Menneisyyteen emme voi vaikutta, mutta tulevaisuuteen voimme.

Kaiken keskustelun keskellä on hyvä muistaa, että kuntien yhdistymistä ei tehdä hallinnolle. Yhdistyminen tehdään kunnan nykyisille ja tuleville asukkaille. Se tehdään kaupungin elinvoimalle ja elinkeinoelämän toiminnan edellytyksille, sekä koulutuspaikkojen säilymiselle ja kuntalaisten palvelujen turvaamiselle.

Uuden kunnan hallinto organisoituu uuteen muotoonsa seuraavien vuosien aikana, mutta kaupunkien välisessä kilpailussa vaihdamme sarjaa heti.

Nyt vaaditaan rohkeutta katsoa tulevaisuuteen. Meillä on nyt aito mahdollisuus tehdä uudesta Vaasasta koko laajan Pohjanmaan pääkaupunki.

Marko Heinonen (kok.)

kaupunginhallituksen vpj.

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa