Vaasa on puistojen kaupunki (Pohjalainen 16.11.-20)

Me vaasalaisina voimme olla ylpeitä kaupungin puistoista. Keskusta-alueen ruutukaava ja sen leveät puistikkokadut antavat kuvan tiiviistä, mutta vehreästä ja puistomaisesta kaupungista.

Setterbergin suunnittelema Hovioikeudenpuisto sekä rannan laaja puistovyöhyke takaavat, että kaupungin rannat säilyvät kaikkien kaupunkilaisten yhteisessä virkistyskäytössä. Myös Suvilahdesta Palosaarelle johtava rannan ulkoilureitti on monen kaupunkilaisen henkireikä. Laivapuistosta puolestaan on kehittymässä yksi koko Suomen monipuolisimmista puistoalueista. Vaasan puistot ovat erittäin keskeinen osa kaupunkikuvaa ja kaupungissa onkin yli 150 hehtaaria hoidettua puistoa.

Keskustan puistojen lisäksi kaupungista löytyy myös paljon metsää. On erilaista lähimetsää, ulkoilu- ja virkistysmetsää, sekä vielä erikseen suojelumetsää. Näiden lisäksi kaupungilla on myös talousmetsää. Kaikilla metsätyypeillä on oma arvonsa ja käyttötarkoituksensa. Vuodesta 1912 alkaen tehdyt metsäsuunnitelmat ovat turvanneet metsäluonnon monimuotoisuuden, virkistysarvojen säilymisen sekä jatkuvuuden. Metsäsuunnitelmilla turvataan myös kohtuullinen puuntuotto.

Puuomaisuuden lisäksi metsissä on myös kaupungin maaomaisuutta. Tätä yhteistä omaisuuttamme pitää pystyä myös tarvittaessa käyttämään. Liiallinen suojelu ei saa estää kaupungin kehittymistä ja rakennetun ympäristön muutosta. Kun rakennettu ympäristö muuttuu, kehitetään samalla yleensä aina myös kaupunkilaisten yhteisiä virkistysalueita.

Vaasan kaupunginvaltuustossa käytiin keskustelua kaupungin metsänhoidosta ja avohakkuiden kieltämisestä. Tikunnokkaan oli nostettu avohakkuut oletuksella, että ne ovat Vaasan kaupungin metsänhoidossa suuri ongelma, mutta näinhän asia ei ole.

Kaupunki ei käytä voimaperäisiä metsätaloustoimia eikä toteuta suurialaisia avohakkuita. Metsänhoidollisena työkaluna ne kannattaa kuitenkin säilyttää. Uskallankin väittää, että Vaasan kaupunki on hyvä ja vastuullinen metsänomistaja. Suurin osa kaupungin lukuisista viheralueista ja metsistä kun on aivan muuta kuin talousmetsää. Näin asia tulee olemaan myös jatkossa. Ei siis tehdä ongelmaa siitä, mikä ei ongelma ole.

Marko Heinonen (kok.)

kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pj.

Vaasa