Vaasa on oikealla tiellä (Pohjalainen 27.5.-21)

Alkavalla valtuustokaudella on Vaasassa edessä historiallisen iso muutos. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hoidettavaksi. Laadukkaaseen Vaasan keskussairaalaan rakennetaan uudet tilat mm. kaupungin terveyskeskuspalveluille. ”Pohjanmaan malli” korvaisi hyvin myös turhan maakuntauudistuksen. Näin päätösvalta säilyisi edelleen kunnilla ja kaupungeilla.Vaasassa on tehty vuosia isoja säästötoimenpiteitä, joiden vaikutukset alkavat näkymään. Nyt vuorossa on ylijäämän kerääminen, sillä meillä on myös jatkossa edessä isoja haasteita. Seuraava tavoite on veroprosentin laskeminen.

Yksi kaupungin tärkeimpiä tehtäviä on uusien yritysten ja työpaikkojen houkutteleminen Vaasaan. Jokainen yritys ja työpaikka tuovat kaupunkiin lisää verotuloja ja hyvinvointia. Isojen teollisuusyritysten investoinnit Vaasaan kertovat siitä, että olemme tehneet asioita oikein. Jatketaan rohkeasti samalla tiellä, sillä kaupunkien välinen kilpailu elinvoimasta tulee kiristymään entisestään.

Vaasan erityispiirre on meri. Kaupungin rantoja on kehitetty paljon ja rannoista on tullut kaupunkilaisten yhteinen olohuone. Rantojen kehittämistä täytyy jatkaa ja rannoille saada entistä enemmän palveluita ja aktiviteetteja.

Lisätään rohkeasti merenläheistä asuntorakentamista niin, että itse ranta-alue jää vaasalaisten yhteiseksi virkistysalueeksi. Tehdään rannoista ja rantarakentamisesta Vaasalle aito vetovoimatekijä.

Marko Heinonen (kok.)

kaupunginhallituksen vpj.

kuntavaaliehdokas

Vaasa