VAALITEEMAT KUNTAVAALIT 2021

Eteenpäin – ei taaksepäin !

Pidetään huolta että Vaasa on myös jatkossa menestyjien joukossa.

 

Tehdään Vaasasta aito merikaupunki.

-Kaupungin rantoja on kehitetty paljon ja rannoista on tullut kaikkien kaupunkilaisten yhteinen olohuone.

-Rantojen kehittämistä jatketaan ja rannoille tuodaan entistä enemmän palveluita ja aktiviteetteja.

-Lisätään merenläheistä asuntorakentamista niin että itse ranta-alue jää kaikkien vaasalaisten yhteiseksi virkistysalueeksi.

-Rannoista ja rantarakentamisesta tehdään Vaasalle aito vetovoimatekijä.

Työpaikat tuovat elinvoimaa.

-Kaupungin tärkeimpiä tehtäviä on uusien yritysten ja työpaikkojen houkutteleminen Vaasaan.

-Jokainen yritys ja työpaikka   tuovat kaupunkiin lisää verotuloja, elinvoimaa ja hyvinvointia.

-Isojen teollisuusyritysten investoinnit Vaasaan kertovat siitä että olemme tehneet asioita oikein.

-Tämä linja tulee säilyttää myös jatkossa, sillä kaupunkien välinen kilpailu elinvoimasta tulee kiristymään entisestään.

Vaasan talous pidetään tasapainossa.

-Vaasassa on tehty vuosia isoja säästötoimenpiteitä, joiden vaikutukset alkavat näkymään.

-Kun kaupungin kumulatiivinen alijäämä on nyt saatu kurottua umpeen, on seuraava tavoite ylijäämän kerääminen.

-Kuntataloudella on myös jatkossa edessä isoja haasteita, ja turhaan löysäilyyn ei ole varaa.

-Veronkorotusten tie on Vaasassa kuljettu loppuun, ja seuraava tavoite tulee olla veroprosentin laskeminen.

Yksityisautoilua ei saa vaikeuttaa.

-Vaasaan mahtuvat yhtä aikaa jalankulkijat ja pyöräilijät, toimiva joukkoliikenne sekä omat autot.

-Ei vaikeuteta yksityisautoilua sillä oma auto on monelle perheelle arjen välttämätön liikkumisen väline.

-Kehitetään liikennejärjestelmiä kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki erilaiset liikkumismuodot.

-Annetaan tilaa myös uusille liikkumisen innovaatioille.