Uutta kuntaa rakentamassa (Pohjalainen 14.1.-17)

Lähivuosina sote- ja maakuntauudistus muokkaa vanhoja hallinnon rakenteita pysyvästi. Suurin osa reformin päätöksistä tulee kuntatasolle annettuna, joten suurissakin muutoksissa on pakko olla mukana. Mieluiten kannattaa tietysti olla muutoksen kuskina, kuin takapenkillä matkustajana.

Uusien kuntien statuksesta ja vaikutusvallasta on esitetty monenlaisia ennusteita. On puhuttu jopa vahvojen peruskuntien lopusta. Olen kuitenkin vakuuttunut, että kunnilla on myös jatkossa tärkeä tehtävä. Vaikka rahassa mitattuna budjetista lähtee noin puolet, on muistettava että suurin osa maakunnille siirtyvistä toiminnoista on raskaita ja lakisääteisiä palveluita.

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä on viimeaikoina raskaalla kädellä myös lisätty. Merkittävät tehtävät eivät siis lopu, ja peruskunta tulee jatkossakin olemaan tärkein ihmisten arjen elinympäristö. Kun taloudellisesti haastavat palvelut siirtyvät maakunnille, jää tuleville kuntapäättäjille entistä enemmän aikaa ja panoksia kunnan elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden kehittämiseen. Kuntien rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja seudun elinvoimaisuuden edistäjänä korostuu. Myös kulttuurin, liikunnan, ja vapaa-ajanpalveluiden painoarvo nousee.

Kasvavissa ja voimakkaissa kunnissa muutos ei silti ole kovin dramaattinen. Keskuskaupungeissa näitä palveluita tuotetaan jo nyt. Maakuntatasolla keskuskaupunkien asema on edelleen vankka, ja Vaasa tulee myös jatkossa olemaan uuden Pohjanmaan maakunnan veturi. Myös aitoa vuoropuhelua maakunnan ja sen keskuskaupungin välillä pitää lisätä. Maakunnan menestyksen edellytys on vahva ja elinvoimainen keskuskaupunki.

Tulevaisuudessa myös kuntien toimintatapoja tullaan muuttumaan osallistavampaan ja keskustelevampaan suuntaan. Avainsanoiksi muodostuvat joustavuus, vuoropuhelu ja tarveperusteisuus. Vanhoja palvelurakenteita ja verkostoja tulee tarkastella kriittisesti. Jatkossa tilatehokkuus korostuu, ja resurssit tulee kohdistaa ensisijaisesti palveluiden tuottamiseen.

Tässä myllerryksessä rohkeat uudistujat pärjäävät varmasti, nyt tarvitaan vain kykyä ja rohkeutta uudistaa. Viime vuosina Vaasan kehitys on ollut myönteistä. Kaupunki on toki saanut osansa talouden myllerryksistä, mutta olosuhteisiin nähden olemme pärjänneet hyvin.

Kaupungissa on käynnissä useita merkittäviä rakennushankkeita, ja myös kaavoitusprosesseja on parannettu merkittävästi. Vireillä on nyt hankkeita enemmän kuin miesmuistiin. Ravilaakso ja Wasa Station ovat hyviä osoituksia rohkeudesta ajatella asioita uudella tavalla. Myös kaupungin rantoihin on vihdoin tulossa elämää.

Millaiseksi tulevaisuuden Vaasa lopulta muodostuu, on vielä hämärän peitossa. Pohja on kuitenkin hyvä. Lopputulos riippuu osaltaan meistä kaupungin asukkaista, sillä kaupungin hengen luomme me. Tulevien kuntapäättäjien tehtävä on omilla päätöksillään varmistaa, että kaupungin kehitys jatkuu myönteisellä uralla ja että Vaasa on myös jatkossa yksi maamme menestyjistä.

MARKO HEINONEN (kok.)

kaupunginvaltuuston 2. vpj.

Vaasa

Vastaa