Saako tästä edes puhua?

Vaasan kaupunginvaltuustossa keskustelu soljuu sujuvasti kahdella kielellä. Myös kaikki kokousmateriaali on aina asianmukaisesti käännettynä. Jokainen puhuja saa puheenvuoroissaan käyttää aina sitä kotimaista kieltä, joka tuntuu itselle luontevimmalta. Ajantasainen simultaanitulkkaus takaa sen, että kaikki valtuutetut ymmärtävät toisiaan, sekä tietävät mistä milloinkin puhutaan ja päätetään. Hyvä käytäntö on myös se, että kieli voi vaihdella puheen aikana. Näin samaa asiaa ei aina tarvitse toistaa kahdella kielellä, eli säästetään myös aikaa. Kaiken kaikkiaan homma toimii sujuvasti. Voidaan siis varmasti todeta, että Vaasan kaupunginvaltuusto toimii aidosti kahdella kielellä.

Ideaalitilannetta, jossa kaikki valtuutetut puhuisivat ja ymmärtäisivät täydellisesti molempia kotimaisia, tuskin saavutetaan koskaan. Mahdolliset kuntaliitokset lähikuntien kanssa todennäköisesti korostavat toimivan tulkkausjärjestelmän tarpeellisuutta. Koska kokoukset ajetaan nettilähetyksenä ulos online, voitaneen järjestelmää vielä entisestään kehittää ajamalla ulos myös tulkkauksen ääniraita. Tämä olisi myös kuntalaisille loistava palvelu.

Kaupunginvaltuusto kävi maanantaina 30.1. lähetekeskustelun mittavasta hallintosääntöuudistuksesta. Eri ryhmiltä oli pyydetty alustavia listauksia asioista, joista halutaan keskustella, tai jotka kaipaavat tarkennusta. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti esiin nousseena asiana mm. kohdan ”kaupunginvaltuuston kokousta johdetaan sekä suomeksi että ruotsiksi”. Kommentteja haluttiin sekä/että termin korvaamisesta tai sanalla. Valtuustoa voisi siis hallintosäännönkin mukaan johtaa molemmilla kielillä, tai suomeksi tai ruotsiksi.

Tehty korjaus olisi myös nykyisen valtuuston toimintatavan mukainen, eli hallintosääntö päivittyisi siihen miten jo nykyisellään ajoittain toimitaan. Tarkoitus oli myös tarkistaa, voidaanko hallintosäännöllä ylipäätään määrittää vaaleissa valituille valtuutetuille kelpoisuusvaatimuksia joihinkin tehtäviin. En lähde tässä arvuuttelemaan mikä sanamuoto hallintosäännössä olisi oikein, mutta hallintosäännön olisi kuitenkin syytä vastata vallitsevaa käytäntöä.

Jo pelkästä keskustelun avauksesta muodostui valtuustosta ala-arvoinen näytelmä. Saman tien annettiin eräitten valtuutettujen toimesta epäluottamuslause valtuustoa johtavalle puheenjohtajalle. Seurauksena oli kokouksen keskeyttäminen tauolla. Vaikka kyseinen episodi voitaneen laittaa osittain ”vaalijännityksen” piikkiin, oli se silti täysin turha. Asia haluttiin, ja se käsitettiin väärin. Näin keskeneräisen asian tuominen kaupunginvaltuustoon saattoi osaltaan lisätä sekaannusta, mutta oletusarvoista lienee että valtuustossa voitaisiin asiallisesti keskustella kaikista siellä esiin nousseista asioista.

Asian nostattamien reaktioiden perusteella näin ei ilmeisesti ole. Näyttää siis vahvasti siltä, että Vaasan kaupunginvaltuustossa on maahanmuuttokeskustelun lisäksi olemassa myös toinen asia, josta on mahdotonta saada  aikaan järkevää keskustelua.

Vastaa