Koululaisten liikuntapaikat on turvattava (14.4.-16)

Koululaisten liikuntapaikat turvattava

Keskussairaalan alueen sekä Hietalahden villan ja Bragen alueen kaavamuutos etenee kaupungin päätöksentekoelimissä. Osa alueesta on Hietalahden liikuntapuistoa, ja vapaa-aikalautakunta on vastannut asiaa koskevaan ennakkolausuntopyyntöön.

Vapaa-aikatoimen näkökulmasta ko. asemakaavaluonnoksessa käsitellään merkittävää liikunta- ja virkistysaluetta. Lautakunta antaa lausuntonsa aina liikunnan näkökulmasta. Tehtävänämme on kehittää kuntalaisten kuntoilu- ja liikuntamahdollisuuksia.

Lautakunnassa huolta aiheutti nykyisen pesäpallostadionin mahdollinen siirto, ja sen tilalle esitetty pysäköintialue. Antamassaan lausunnossaan vapaa-aikalautakunta näkee parhaimpana vaihtoehtona pesäpallostadionin säilyttämisen nykyisellä paikallaan. Pesäpallostadionin sijainti on nykyiseen käyttöönsä hyvä, ja sen infra toimiva.

Kaavamuutoksia tehdään tietysti aina tulevaisuuden tarpeita ajatellen, ja ne ovat osa isompaa kokonaisuutta. Kaupungin pitää kasvaa ja kehittyä. Tämän kehityksen ei kuitenkaan tarvitse tapahtua vapaa-ajanalueiden ja liikuntapaikkojen kustannuksella.

Raviradan alueen rakentamisen myötä lähialueelta poistuu lähiaikoina myös joukko muita liikunta-alueita. Tämä pahentaa tilannetta entisestään. Hietalahden jalkapallostadionin uusi keinonurmialusta mahdollistaa tietysti sen huomattavasti laajemman ja monipuolisemman käytön, mutta katoavia alueita se ei kaikilta osin korvaa.

Pesäpallostadionin alue palvelee varsinaisen lajiharjoittelun lisäksi liikunta-alueena monipuolisesti koululiikunnan tarpeita. Keskustan alueelta pesäpallostadionia käyttää liikuntapaikkanaan yli 1 000 eri koulujen oppilasta. Talvisin pesäpallostadion on myös keskusta-alueen ainut ja samalla koko kaupungin paras pukukopein varustettu iso ulkojääalue. Alue on siis erittäin monipuolisessa käytössä.

En vastusta muutosta ja kaupungin kehittämistä, mutta kun aluetta muokataan uuteen käyttöön, tulee varmistaa, että siellä on myös jatkossa lasten ja nuorten liikuntapaikkoja. Joko nykyisiä alueita, tai uusia ja korvaavia. Alueen koululaisten kannalta pahimpana pelkona on se, että aluetta uudistettaessa koko nykyinen liikunta-alue jää säästösyistä korvaamatta, ja jäljelle jää ainoastaan parkkipaikka.

Lopuksi muistutan, että Vaasan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.5.2014 hyväksynyt seuraavan sisältöisen ponnen: ”Asemakaavavaiheessa tulee varmistaa, että alueelta muuhun käyttöön kaavoitettaville vapaa-ajan ja harrastekäytössä oleville alueille osoitetaan tarvittaessa uusi korvaava paikka.” Toivottavasti ponnen henki otetaan jatkossakin huomioon uusia alueita kaavoitettaessa.

Marko Heinonen (kok.)

vapaa-aikalautakunnan pj.

Vaasa

Vastaa