Pohjalainen (29.9.-20)

Heikki Mustonen kyselee perjantaisessa mielipidekirjoituksessaan, lomauttaako Vaasan kaupunki turhaan.

Lähtökohtaisesti mikään kaupunki tai kunta ei koskaan lomauta turhaan. Taustalla on aina pitkä prosessi ja vahvat taloudelliset syyt. Kaupunginhallituksella on lisäksi yksiselitteisesti velvollisuus vastata kaupungin taloudesta.

Nyt tehty lomautuspäätös sotketaan myös jatkuvasti korona-kriisiin, sekä sen hoitoon valtiolta tuleviin avustuksiin ja lisämäärärahoihin. Vaasan säästötoimet liittyvät kuitenkin kuntalain määräämään lakisääteiseen velvollisuuteen kattaa kausittain edellisten vuosien kumulatiivinen alijäämä. Määräaika on tämän vuoden lopussa. Vanhan alijäämän kattamiseen ei rahaa valtiolta liene tulossa pennin hyrrää.

Vaikka tässä yhteydessä on väläytelty mahdollisuutta saada alijäämän kattamiseen myös pari vuotta lisäaikaa, on alijäämän kattaminen tulevina vuosina hyvin todennäköisesti entistä vaikeampaa.

Kuten Mustonen kirjoituksessaan toteaa, on kaupunki hakenut myös harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Ennusteiden mukaan sitä tuskin saadaan täysimääräisenä. Se mitä saadaan, on tietysti muiden toimien ohella avuksi alijäämän kattamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Yleinen kuntatalous on tulevina vuosina erittäin epävakaalla pohjalla. Siksi mahdollinen ensi vuodelle jäävä katettavan alijäämän määrä on painettava mahdollisimman pieneksi kaikin mahdollisin keinoin.

Kestävän taloudellisen pohjan rakentamiseksi tulee lähivuosien tavoitteena olla lisäksi ylijäämän kerääminen, ei pelkkä vanhan alijäämän nollaaminen. Myös veronkorotusten tie on Vaasassa kuljettu loppuun. Tavoitteeksi tulee asettaa lähitulevaisuudessa myös veroprosentin laskeminen.

Kaupungissa viime vuosina tehdyillä talouden tasapainottamistoimilla on ollut vaikutusta, ja niiden avulla on kaupungin käyttötalous saatu eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta melko hyvin hallintaan. Suunta on ollut siis aivan oikea. Vastoin kuntien yleistä talouskehitystä, teki Vaasan kaupunki viime vuonna positiivisen tuloksen. Sama tullaan tekemään myös tänä vuonna. Katettavana on silti edelleen edellisvuosien alijäämä. Koska olemme matkalla oikeaan suuntaan, olisi edesvastuutonta lopettaa säästötoimet nyt aivan viime metreillä. Toivottavasti tämä muistetaan, tulevista kunnallisvaaleista huolimatta, myös valtuuston tulevassa talousarviokokouksessa.

Marko Heinonen (kok.)

kaupunginhallituksen vpj.

Vaasa