Liikkumattomuus tappaa (21.12.-15)

Liikkumattomuus tappaa

Vuonna 2015 voimaan tulleen uuden liikuntalain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa sekä parantaa väestön hyvinvointia ja terveyttä. Samalla tulee edistää kuntalaisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä tukea liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa. Myös kuntalaista löytyy maininta kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä. Kunnan vastuulla on myös yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla.

Vaasan kaupungin liikuntapalvelut tuottavat liikuntalain hengessä matalan kynnyksen palveluita organisoidun urheiluseuratoiminnan ulkopuolelle jääville tai muuten terveytensä kannalta liian vähän liikkuville. Tästä hyvänä esimerkkinä on koululaisille suunnattu Action Power -toiminta, joka liikuttaa joka viikko yli seitsemääsataa lasta. Action-toiminnan ideana on järjestää monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattua liikuntatoimintaa koulupäivän aikana, koulupäivän yhteydessä, iltaisin ja loma-aikoina.

Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden määrää, liikunnallistaa kouluyhteisön toimintakulttuuria ja edistää lasten ja nuorten osallistumista urheilun harrastetoimintaan. Action-toiminta on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -toiminnassa. Tämän lisäksi tarjolla on runsaasti soveltuvan liikunnan ja terveysliikunnan palveluita.

Vapaa-aikatoimen kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaiden hyvinvoinnin, kasvun, oppimisen ja kehityksen varmistaminen liikunta- ja nuorisopoliittisin keinoin. Kantavana ajatuksena on erilaisten tilojen ja suorituspaikkojen tarjoaminen seurojen ja muiden yhdistysten käyttöön edulliseen hintaan. Koska lasten ja nuorten harrastekulut ovat viime vuosina kasvaneet, on prioriteettina suosia erityisesti alle 18-vuotiaiden liikuntaryhmiä.

Toiminnan taustalla on kuitenkin se suuri kysymys. Miksi kunta liikuttaa, ja huolehtii asukkaidensa liikkumisesta ja hyvinvoinnista? Vastaus kysymykseen on helppo. Liikkumattomuus tappaa. Ja jos ei se tapa, se tulee julkiselle sektorille todella kalliiksi. Ennemmin tai myöhemmin. Toinen hyvä perustelu on, että liikunta pidentää työuria, ja vähentää sairauspoissaoloja. Tutkimusten mukaan liikuntaan ja liikkumiseen kannattaa panostaa erityisesti työuran lopulla.

Ketä kunnan sitten tulisi eurojen valossa liikuttaa? Liikuttaa pitäisi erityisesti niitä, jotka eivät normaalisti liiku tarpeeksi. Tämä koskee kaikkia ikäluokkia vauvasta vaariin, mutta erityisesti nuorten liikkumattomuus on hälyttävän yleistä.

Liikuntakasvatus ja liikunnan edistäminen tulisikin nähdä ennen kaikkea osana sosiaali- ja terveyspalveluita, ei niinkään omana toimintona. Vastuu liikkumattomuudesta ei tietysti ole yksin kaupungin, mutta kaiken tyyppinen liikunnan edistäminen kannattaa silti. Ja se kannattaa yhteiskunnalle nimenomaan taloudellisesti. Jokainen liikuntaa sijoitettu euro tuleekin aikanaan vähintään tuplana takaisin.

Marko Heinonen

vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Vaasa

Vastaa