Koolla on merkitystä (Pohjalainen 7.4. -17)

Tulevat kuntavaalit ovat monella tapaa muutosvaalit. Merkittäviä muutoksia päätöksenteon motoriikkaan on vireillä samanaikaisesti useita. Sote-uudistus vie kuntien vallan sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja uuteen maakuntahallintoon siirretään myös useita muita julkishallinnon tehtäviä. Tulevaisuuden kunnan tehtävät painottuvat entistä enemmän kuntalaisten koulutukseen ja hyvinvointiin, sekä kunnan elinvoimaisuudesta ja vetovoimaisuudesta huolehtimiseen.

Valtuustotasolla tehdään tietysti edelleen kuntalaisten arjen kannalta tärkeitä päätöksiä, mutta osittain täysin muuttuneissa olosuhteissa. Tässä muutoksessa on hyvä nähdä myös se kuuluisa iso kuva. Vaasan seudulla asia koskee Vaasan lisäksi myös naapurikuntia.

Mitä Vaasa ja Vaasan seutu on viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Missä sarjassa haluamme tulevaisuudessa kilpailla?

Väistämätön tosiasia on, että käynnissä on ennennäkemätön kaupunkien ja seutukuntien välinen taistelu. Tulevaisuudessa kaupunkiseudut tullaan jakamaan entistä selvemmin menestyjiin ja häviäjiin. Tämä kisa on käynnissä nyt. Seudun päättäjien valinnoista riippuu, miten ylös meidät arvoasteikossa jatkossa määritellään.

Halusimme sitä tai emme, kaupunkeja vertaillaan pääasiassa asukasmääriensä perusteella. Nykyistä suurempi väestöpohja ja seudun muut menestystekijät, sekä valtava potentiaali vientiteollisuuden veturina olisivat aivan varmasti yhdessä se seikka, joka kääntäisi isoja päätöksiä Vaasan ja koko seudun eduksi.

Liitoksella Vaasa–Mustasaari–Laihia olisimme 95 000 asukkaalla kivunneet suurimpien kaupunkien joukossa sijalle 10. Jokainen voi arvioida, mitä tämä olisi mahdollisesti tarkoittanut esimerkiksi sairaala-päätöksiä tehtäessä.

Osittain liitosasiassa ollaan toki jo myöhässä, mutta seutukuntien kilpailu jatkuu aivan varmasti myös jatkossa. Tulevaisuudessa tarkastelun kohteena voi olla mm. yliopisto- ja korkeakouluverkosto. Juuri tällä hetkellä päätöksiä tehdään ainakin tuomioistuinviraston sijaintipaikasta, sekä uusista alueellisista kehittämiskirjastoista. Uusia kohteita listaan tulee varmasti.

Kahden jo toisiinsa kiinni kasvaneen kunnan raja on ihmisten arjessa tarpeeton. Suhteellisen pienen maantieteellisen alueen liitokset helpottaisivat alueellista maankäyttöä ja sen sujuvampaa suunnittelua. Ajan kuluessa poistuisi myös turha moninkertainen hallinto.

Liitoksien moni hyöty näkyisi toki vasta vuosien kuluttua, mutta vertailuissa muihin kaupunkeihin olisimme suurempi heti. Vaasan seudulla on siis kaikki edellytykset olla myös jatkossa yksi maamme menestyjistä. Miten vahvoiksi lopulta tulemme, riippuu seudun valtuustojen seuraavien vuosien päätöksistä.

MARKO HEINONEN

kaupunginvaltuuston II-vpj.

Vastaa