Kommentti pääkirjoitukseen (Pohjalainen 31.7. 2018)

Vaikka toimittajien kanssa väittelyssä on yleensä tarjolla ainoastaan hopeisia mitaleita, lähden rohkeasti debattiin. Kyse on kuitenkin lehden tärkeimmästä palstasta, sen pääkirjoituksesta.

Alkuun totean, että Vaasa tarvitsee vahvan ja yhtenäisen Kokoomuksen. Tästä lienemme täysin samaa mieltä.

Kirjoituksessa todetaan, että Vaasan asiaa ei saada ajettua, jos paikallispoliitikkojen tavoitteet ovat kateissa, ja energia menee makkaranpaistoon. Pidän tätä vertausta erittäin ontuvana, jopa asiattomana. Haastan asiasta kiinnostuneet toimittajat muutamaksi viikoksi mukaan seuraamaan mitä kaikkea teemme, ja miten monessa foorumissa olemme mukana esim. oman kaupungin asioita ajamassa.

Myös tulevan hallitusohjelman ”Vaasan lista” on jo työn alla. Tässä työssä ovat mukana tietysti kaikki vaaleihin lähtevät puolueet.

Haastan lehdistöä myös rohkeammin ottamaan yhteyttä mitä missäkin toimielimessä on päätetty, ja mitä mieltä me poliitikot eri päätöksistä olemme. Tässä on muutaman viime vuoden aikana tapahtunut selkeä muutos huonompaan suuntaan.

Kirjoituksessa mainittiin myös ”suosittujen vaasalaispoliitikkojen” tapa jakaa sosiaalisessa mediassa kehuja ympäriinsä hehkuttamalla kaunista kaupunkia. Pidän tätä toimintaa erittäin myönteisenä asiana. Kyse on positiivisesta viestinnästä. Ainakin itse tulen myös jatkossa jakamaan sosiaalisen median puolella mahdollisimman paljon Vaasan seutua ja Pohjanmaata koskevia uutisia. Näin omaa aluetta koskeva tieto leviää verkostoissa pitkälle oman seudun ulkopuolelle.

Jokaisella jokaisen päättäjän jakamalla viestillä ja kuvalla luodaan seudun imagoa. Suuri osa itse jakamistani jutuista on muuten Pohjalaisen uutisvirrasta. Vaikka toimin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, tuotan sisältöä myös mielipidekirjoitusten muodossa.

Vastaavat avaukset ovat lopulta tietysti myös hyvää sparrausta. Harvoin on kritiikkiä ilman mitään totuuden pohjaa. Varmaan sekä Kokoomuksen valtuustoryhmän että kunnallisjärjestön on jatkossa syytä terävöittää omaa viestintäänsä. Työtä tehdään jo nykyisellään paljon, mutta miten tehty työ saadaan entistä selkeämmin viestittyä myös ulospäin.

Tämä keskustelu toimikoon siis myös herätyksenä. Puolin ja toisin. Jos poliittinen viestintämme ei Pohjalaisen mielestä nykyisellään pelaa, voimme sitä yhdessä ja yhteistyöllä parantaa. Ottakaa reippaasti yhteyttä.

Ja loppuun vielä selvennys allekirjoitukseen. Vaasan Kokoomus on yksi Vaasan viidestä paikallisyhdistyksestä. Näiden yhteinen ”kattojärjestö” on Kokoomuksen Vaasan kunnallisjärjestö. Valtuustoryhmässä puolestaan ovat vaalien kautta valtuustoon valitut valtuutetut.

Marko Heinonen

Kaupunginhallituksen vpj.

Vaasan Kokoomuksen puheenjohtaja