KHO: Siilot saa purkaa (Pohjalainen 20.3.-20)

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Vaasan siilokaavasta.

Korkein hallinto-oikeus on keskiviikkona tekemällään päätöksellä hylännyt Vaasan siilokaavaa koskevan valituksen.

Päätöksen myötä Vaasan kaupunki pääsee etenemään tontinluovutuksen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelussa.

KHO:n johtopäätöksissä todetaan, että asemakaavan muutoksessa on otettu riittävästi huomioon oikeusvaikutteinen yleiskaava, eikä kaavamuutos heikennä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten vastaisesti. Kaupunginvaltuusto on voinut harkintavaltansa puitteissa hyväksyä asemakaavan muutoksen.

Teknisen toimen johtajan Markku Järvelän mukaan KHO:n ratkaisu oli täysin kaupungin odotusten mukainen.

– Päätös on periaatteellisesti merkittävä, sillä se on julkaistu KHO:n vuosikirjapäätöksenä, Järvelä kommentoi.

Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston puheenjohtaja Marko Heinonen (kok.) pitää oikeuden päätöstä isona ja merkittävänä.

– Jotain positiivista kaiken kurjuuden keskellä, hän toteaa Ilkka-Pohjalaiselle.

– Asiaa on väännetty vuosia, ja monella vaasalaisella on varmasti välillä mennyt usko koko hommaan. Siilojen purkamista on pidetty lähinnä päättymättömänä tarinana, johon ei koskaan saada ratkaisua. Tämä on myös henkilökohtaisesti äärettömän iso helpotus vuosien vääntämisen jälkeen. Uskon että se on sitä myös monelle muulle. Nyt voidaan todeta, että asiassa tehdyt päätökset ovat olleet oikeita ja lainmukaisia.

Heinosen mielestä päätöksellä on koko kaupungille myös symbolinen merkitys.

– Voidaan todeta, että oikeus lopulta tapahtuu.

Vaasan kaupunginhallitus linjasi jatkomenettelyn pääpiirteet vuonna 2017. Linjauksen mukaan tontin luovutuksesta järjestetään avoin ja yleinen tontinluovutuskilpailu. Kilpailussa käytetään valintamenettelynä hintakilpailua, jossa korkeimman hinnan tarjonnut valitaan tontin rakennuspaikan toteuttajaksi.

Voittajaksi valitun tahon tulee sitoutua järjestämään kohteesta yleinen arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta uudisrakentamista koskevat luvat haetaan ja kohde rakennetaan. Voittaja saa myös purettavakseen siilorakenteet kokonaisuudessaan. Tekninen toimiala viimeistelee tontinluovutusmenettelyn tarjouspyyntöasiakirjoja kevään 2020 aikana.