Ketään ei pidä jättää yksin (Pohjalainen 15.2.-19)

Vaasan kaupunginvaltuusto käsitteli maanantain kokouksessaan Ivanka Capovan erittäin hyvää aloitetta koulukiusaamisen ehkäisemisestä. Kuten aloitteen vastauksessakin todetaan, on kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen koulujen opetussuunnitelmallinen velvollisuus.

On erinomainen asia, että kiusaaminen eri muodoissaan otetaan kaupungissa vakavasti. Kiusaamisella ja yksin jäämisellä voi olla pahimmillaan koko loppuelämän kestäviä vaikutuksia.

Yksi maamme tulevaisuuden kannalta merkittävistä kysymyksistä on nuorten miesten työttömyys ja syrjäytyminen. Joka viides suomalainen 18–24-vuotias mies ei ole työelämässä eikä opiskele. Suomessa on yli 70 000 nuortamiestä vain peruskoulu suoritettuna. Tilastokeskuksen mukaan nuorten miesten työttömyys on naisten työttömyyttä suurempaa jokaisessa Suomen maakunnassa.

Osasyy työttömyydelle ja syrjäytymiselle on työmarkkinoiden suuri rakennemuutos. Kouluttamattoman työvoiman kysyntä työmarkkinoilla on lähes loppunut. Myös terveyden- ja hyvinvoinninlaitos toteaa, että koulutuksen ulkopuolelle jääminen on useiden tutkimusten mukaan syrjäytymisen riskitekijä.

Työttömyys, pitkittynyt työttömyys ja toimeentulo-ongelmat ovat selvästi yleisempiä vain perusasteen koulutuksen suorittaneilla verrattuna koulutetumpiin nuoriin aikuisiin. Kyseessä on siis merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka on pakko laittaa kuntoon. Tämä asia on saatava toimenpideohjelmana mukaan jo seuraavaan hallitusohjelmaan.

Taloudellisen huoltosuhteen huonontuessa Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa menettää näitä nuoria. Yksi hyvinvointivaltiomme keskeisimpiä tehtäviä on nostaa yhteiskunnan toimintaan mukaan myös ne, jotka eivät siihen syystä tai toisesta itse pysty.

Marko Heinonen (kok.)

kaupunginhallituksen vpj.

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa