Jupiterin loppu ja kaupungin työllistämistoimet (Nettikolumni 30.3.)

Kaupungin työllistämistoimet ovat puhuttaneet paljon. Jupiterin konkurssi vaikutti moneen asiaan, ja tiedonkulun parantamiseksi työllistämistoimikuntaa on vahvistettu kaupunginhallituksen jäsenillä. Myös kaupunginvaltuutettu Rauhala ihmetteli sunnuntain Pohjalaisessa kaupungin työllistämistoimia. Erittäin hyviä kysymyksiä, sillä asia on ajankohtainen ja tärkeä. Toisaalta työllistämistoimikunnan jäsenen olettaisi olevan perillä missä mennään. Ainakin kaikki tieto olisi ollut helposti saatavilla.

Mutta asiaan. Jupiterin konkurssi tuli työllistämistoimikunnalle annettuna. Kaupunginhallituksen päätös sotki työllistämisen kuviot monelta osin. Täysin uudessa tilanteessa on onnistuttu kuitenkin vähintäänkin kohtuullisesti rakentamaan uusia korvaavia toimintamalleja. Tämä työ on tosin edelleen pahasti kesken. Tarkoituksena ei ole rakentaa uutta yhdessä paikassa olevaa työllistämiskeskusta, vaan toimia verkostomaisesti eri toimijoiden kanssa. Lisäksi tulossa oleva maakuntauudistus ja sen tuomat lakisääteiset muutokset työllistämistoimiin ovat vähintäänkin hämärän peitossa. Tilanne siis elää lainsäädännön osalta jatkuvasti. Aivan samoin kuin elävät valtion TE-keskusten kautta jakamat alueelliset määrärahat.

En tässä kirjoituksessa ota kantaa työmarkkinatuen kuntaosuuksiin (”kelan sakkomaksuihin”), vaan totean, että työllistämistoimikunta pyrkii mahdollisimman tulokselliseen toimintaan niissä olosuhteissa ja niillä määrärahoilla, mitä kulloinkin on käytössä.

Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 1,363 000€ Jupiter-säätiölle, jotka nyt pyritään ohjaamaan korvaaviin toimintoihin. Kuntouttava työtoiminta oli suurin yksittäinen säätiön kaupungille tuottama palvelu. Budjetista vapautuvia  määrärahoja tullaan käyttämään osaltaan myös työvalmennustoimintaan. Myös tästä toiminnasta käydään neuvotteluja eri toimijoiden kanssa.  Kaupungin oma palkkatukityöllistäminen sekä kaupungin tarjoamat kesätyöt ja muu työllistämistoiminta jatkuu budjetin puitteissa edelleen aivan kuten ennekin.

Olosuhteiden muuttuessa saatiin kuntouttava työtoiminta jaloilleen kaupungin omana toimintana suhteellisen hyvin. Handelin toiminta tällaisenaan on tarkoitettu väliaikaiseksi, ja tarjouskierros palveluiden ostamisesta on nyt tehty. Tavoitetila on tietysti jatkaa toimintaa Handelin nykyisissä tiloissa ”talouskoululla”, koska toimintaan valmis infra on valmiina. Kevään aikana nähdään, mitkä tahot kuntouttavaa työtoimintaa yhdessä kaupungin kanssa tulevaisuudessa järjestävät. Seuranta-ajan jälkeen voidaan verrata millaiset ovat kustannukset vanhan toimijan kustannuksiin verrattuna.

Etsivännuorisotyön osalta asiakkaat ja starttivalmennettavat siirtyivät kaupungin nuorisopalveluille. Tästä johtuen nuorisopalvelut on hakenut Aviolta avustusta toiseen etsivän nuorisotyön työpariin. Kolmas etsivien pari löytyy edelleen Resurscentret Föregångarnalta. Lisäksi nuorisopalvelut on hakenut Avilta ja Pohjanmaan TE- keskukselta rahoitusta nuorten työpajatoimintaan. Nämäkin toiminnot saadaan rullaamaan kuluvan kevään aikana.

Kaupungin työllistämistoiminta jatkuu siis monella eri saralla voimakkaan poikkihallinnollisesti. Vuoden loppuun mennessä tilanne lienee toimintojen ja tuottajien osalta jo selkeämpi, ja päästään tekemään ensimmäisiä kustannusvertailuja. Tulevat koko maata koskevat reformit sotkevat toimintoja paljon, mutta toivottavasti myös niihin saadaan selkeyttä mahdollisimman pian. Muutoksessa on kuitenkin aina mahdollisuus katsoa asioita myös uudella tavalla, ja tehdä asiat entistä tehokkaammin ja paremmin. Toivottavasti tässä onnistutaan mahdollisimman hyvin.

Ja lopuksi. Kaupungin tärkein työllisyyttä edistävä toiminto on  elinkeinopolitiikka. Tähän liittyy oleellisesti se miten houkuttelevat  olosuhteet täällä oleville ja tänne tuleville yrityksille tarjoamme. Uudet työpaikat luodaan menestyvien ja alueella viihtyvien yritysten kautta.

Vastaa