Heinosen vastaus Sirpa Sainiolle (Pohjalainen 20.2.-21)

Aktiivisena sosiaalisen median käyttäjänä käyn jatkuvasti kansalaiskeskustelua erilaisista asioista. Yhtenä aiheena on tietysti ollut myös Sisäsataman wc/huoltorakennus. Esiin nostetulla yksittäisellä kommentillani ”asian ratkaisemisesta tilapäisjärjestelyillä” olen tarkoittanut ainoastaan sitä, että jos hanke syystä tai toisesta viivästyy, voidaan terassiravintolan toiminta turvata tilapäisillä ja siirreltävillä wc-ratkaisuilla. Aivan kuten tähänkin asti on toimittu. Niille, jotka vastustavat itse terassitoimintaa, ei kommenttini tietenkään ole mieluinen.Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston tehtävä on päättää vain kaavoitukseen liittyvistä asioista. Tässä tapauksessa siitä, voidaanko kyseinen rakennus toteuttaa suunnitellulle paikalle poikkeamisluvalla, vai tarvitaanko asian etenemiseksi muutos asemakaavaan.

Edellisessä jaoston käsittelyssä asian palautuksen perusteina olivat tarve nähdä lausuntojen pohjalta tehdyt uudet havainnekuvat, sekä mahdollinen vaihtoehtoinen sijaintipaikka. Samalla suunnittelujaosto pyysi lisätietoja siitä, miten museon ja terassiyrittäjän yhteiselo saataisiin sujumaan, sekä mitä huoltorakennus tulee kaupungille maksamaan.

Kumpikaan viimeisistä kysymyksistä ei kuulu suunnittelujaoston toimenkuvaan tai toimivaltaan. Ne liittyvät toki hankkeen etenemiseen, mutta päätökset näistä asioista tehdään ihan muissa toimielimissä.

Vaikka olisin itse ollut valmis etenemään jo edellisessä käsittelyssä, on uudessa valmistelussa vastattu myös edellä esitettyihin kysymyksiin.

Nyt entisestään täsmentyneet piirustukset ja havainnekuvat on tehty muistutuksissa annettujen lausuntojen ja kaavoittajan tekemien reunaehtojen mukaisesti.

Itse keskustelussa on ajauduttu harmilliseen vastakkainasetteluun museotoiminnan ja ”viihteen” välillä. Tämä ei hyödytä ketään.

Itse olen pyrkinyt omilla kommenteillani löytämään ratkaisua, en luomaan ongelmaa.

Erilaisissa keskusteluissa ja kirjoituksissa on toki käynyt selväksi, että ainakin osa hankkeen vastustajista vastustaa nimenomaan terassitoimintaa kyseisessä paikassa. Tästä olen tietysti täysin eri mieltä.

Oma tavoitteeni on kehittää Vaasan rannoista kaikille kaupunkilaisille avointa yhteistä olohuonetta, johon mahtuvat niin kulttuuripalvelut kuin ravintolat ja kahvilatkin. Myös vielä moni muu nykyisten toimijoiden lisäksi.

Toivottavasti terassiyrittäjä ja museo löytävät yhdessä molempia osapuolia hyödyttävän toimintamallin, jolla ratkaistaan myös Kuntsin kahvilan tilanne. Se lienee paras avain hankkeen etenemiselle.

Marko Heinonen (kok.)

kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pj.

kaupunginhallituksen vpj.

Vaasa