Enää ei ole esteitä Vaasan laajalle päivystykselle (Pohjalainen 12.3.-19)

Maakunta- ja sote-uudistukselle kävi kuten ennustettiin, se kaatui omaan mahdottomuuteensa. Maakunta-pakettiin yritettiin yksinkertaisesti tunkea liikaa tavaraa yhdellä kertaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve on silti edelleen olemassa, ja sairaanhoitopiirissä edetään nyt vapaaehtoisen integraation kautta.

Vaasan keskussairaalan tippuminen laajan päivystyksen sairaaloiden joukosta on aiheuttanut koko maakuntauudistuksen valmistelun ajan Vaasan seudulla voimakasta vastarintaa. Asia on täysin ymmärrettävä, koska juuri terveyspalvelut ja niiden järjestämiseen liittyvät asiat koskettavat ihmisiä eniten. Oman keskussairaalan asema on meille tärkeä.

Nyt ison uudistuksen kaaduttua pitää tilanne Vaasan keskussairaalan osalta arvioida uudelleen. Maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen vaikeutuminen ei enää toimi argumenttina Vaasan keskussairaalan laajaa päivystystä vastaan. Arvovaltakysymyskään tämä ei enää voi olla.

Vaasan keskussairaalaa ja sen aseman tärkeyttä on sivuttu useissa puheenvuoroissa ja selvityksissä. Myös perustuslakivaliokunta otti vielä sote-valmistelun loppuvaiheessa 22.2. kantaa asiaan.

Valiokunnan lausunnossa todetaan yksiselitteisesti, että perustuslain mukaiset kielelliset oikeudet taataan pohjalaismaakunnissa siten, että laajan päivystyksen yksikkö sijoitettaisiin sekä Vaasan että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin.

Kuten jo edellisessä puheenvuorossani kirjoitin, on täydellistä resurssien haaskausta velvoittaa Seinäjoen keskussairaalaa tuottamaan mitään kaksikielisiä palveluita muutamalle potilaalle vuodessa.

Loppukauden toimitusministeristö tuskin asiaan enää puuttuu, joten lakimuutos jää seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Tulevalla eduskuntakaudella Vaasan keskussairaalan asia täytyy hoitaa kuntoon ensimmäisenä. Tällä turvataan Vaasan seudun myönteinen kehitys myös tärkeiden terveyspalveluiden osalta. Vahva Vaasan seutu ja menestyvä Pohjanmaa ovat koko Suomen etu.

Marko Heinonen (kok.)

kaupunginhallituksen vpj.

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa