Kielivaikutukset on arvioitava heti (Pohjalainen 7.9.-16)

Kielivaikutukset on arvioitava heti

Kokoomuksen Vaasan valtuustoryhmä vaatii, että päivystyssairaaloiden kielellisten vaikutusten arviointiin ryhdytään heti eikä jälkikäteen.

– Arviointi pitää olla eduskunnan käytössä, kun se tekee päätöksiä laajan päivystyksen sairaaloista. Pyydämme, että sekä kokoomus että sen eduskuntaryhmä pitävät huolen siitä, että kielellisten vaikutusten arviointi tehdään välittömästi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä julkisti tällaisen vetoomuksen maanantaina Vaasan kaupunginvaltuustossa. Ryhmä korosti, että muutkin puolueet luottavat tässä asiassa kokoomuksen arvomaailmaan.

– Tosiasiallisen tasa-arvon äidinkielestä riippumatta on toteuduttava. Suomen- ja ruotsinkielisten palvelut on turvattava Pohjanmaalla.

Se muistutti, että kokoomuksessa on myös ruotsia puhuvia ja kaksikielisiä perheitä.

Vaasan kokoomuslaiset ovat huolissaan siitä, ettei sosiaali- ja terveysministeriö ole lain valmistelun yhteydessä tehnyt päivystyssairaaloista kielellisten vaikutusten arviointia.

– Se tehdään jälkikäteen. Siinä vaiheessa ammattitaitoinen henkilökunta on todennäköisesti jo lähtenyt muualle, pääasiallisesti Ruotsiin ja Norjaan. Sitä ei yksinkertaisesti enää ole.

Vetoomuksessa muistutetaan, että Suomen perustuslain mukaan suomi ja ruotsi ovat maamme kansalliskielet.

– Pohjanmaalla on noin 180 000 asukasta, joista yli puolet puhuu äidinkielenään ruotsia. Manner-Suomen maakunnista Pohjanmaa on ainoa ruotsinkielienemmistöinen maakunta.

– Ruotsin kieli on täällä realiteetti, joten perustelut palvelutarpeesta ovat todellisia. Pohjanmaalla palvelut ovat aina olleet kaksikielisiä.

Ryhmän mukaan Suomessa tehdään nyt historian suurinta hallintouudistusta, jonka suurin osuus on sote-uudistus.

– Lainsäädännön mukaan on velvollisuus huolehtia siitä, että palvelut tarjotaan toimivasti kahdella kielellä.

Vastaa