Uudet työpaikat etsittävä yksityiseltä sektorilta (6.2.-15)

Uudet työpaikat etsittävä yksityiseltä sektorilta Pohjalaisen pääkirjoitussivulla (1.2. ja 2.2.) on otettu vahvasti kantaa kuntien ja valtion työllistämistoimiin, sekä yleiseen työllisyystilanteeseen. Teema tulee nousemaan myös kevään eduskuntavaalien pääteemoihin. Asia on tärkeä, ja uusien työpaikkojen luominen maan talouden kannalta ratkaisevaa. Ydinkysymys on, mistä työpaikkoja keksitään, kun tehtävää työtä ei ole? Kuten on aiemmin todettu, ongelman ratkaisemiseksi…

Työllistäminen ei helppo tehtävä (16.9.-14)

Työllistäminen ei helppo tehtävä PUHEENVUORO Heinäkuun lopussa Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella työttömien osuus työvoimasta oli 9,4 prosenttia. Se on edelleen alhaisin luku koko Suomessa. Maakunnittain ilman Ahvenanmaata Pohjanmaan työttömyysprosentti 8,7 oli maan pienin. Tilastollisesti olemme pärjänneet hyvin. Tämän seurauksena valtion suhteellinen tuki alueelle esim. palkkatukimäärärahoina todennäköisesti tulevaisuudessa pienenee. Olen kiinnostunut ensisijaisesti Vaasan ja lähialueen työllisyydestä, mutta…