Kunnallisvaalit 2017 ja Eduskuntavaalit 2015

Vaasa on huippu kaupunki, jossa on hyvä olla ja elää. Nyt tehdään siitä entistä parempi!

Vaasan on loistavat mahdollisuudet menestyä. Lentokenttä, satama ja rautatie luovat perustan elinkeinoelämän toiminnalle. Hyvä koulutustarjonta, toimivat kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, sekä laaja työpaikkatarjonta luovat elinvoimaa koko seudulle. Vaasan seudun menestyksen edellytys on vahva ja menestyvä keskuskaupunki.

”Meillä on hyvä vauhti päällä, pidetään se yllä ja mennään eteenpäin.”

Viime vuosien aikana on Vaasaan saatu hyvä vire päälle. Monessa on menty eteenpäin, ja kaupungissa rakennetaan ja suunnitellaan nyt enemmän kuin koskaan. Energiateollisuuden keskittymä tarjoaa työpaikkoja, ja Giga-factory hanke nostaa kaupungin maailmankartalle. Myös kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusprosesseja on parannettu huomattavasti, joten uutta tulee nyt liukuhihnalta. On Rahkola, Ravilaakso, Wasa Station, ”hyppy yli radan”, lista on pitkä. Vaasa kasvaa ja kehittyy.

”Rantojen kehittäminen virkistys- ja asuin käyttöön  on aloitettu.”

Kaupungin uniikki rantareitti lähtee Suvilahdesta, ja jatkuu aina Palosaaren perukoille asti. Reitti on parasta Vaasaa, ja ulkoilijoiden henkireikä. Reitin varrella Kalarannan kehittäminen ja Kuntsin-rannan suunnittelukilpailu ovat merkittäviä parannuksia. Nyt kauniille rantareitille saadaan vihdoin myös palveluja.

”Siilot laitetaan nurin, ja mahdollisimman nopeasti.”

Rannan siilot muistuttavat rannan teollisesta historiasta. Se aika on kuitenkin mennyttä, ja alue tarvitsee selkeän kasvojenkohotuksen. Siilojen purkaminen on onneksi jo suunnitteilla, ja lähivuosina  maisema on jo kokonaan toinen. Toivottavasti myös kävelysilta Åbo Academilta Yliopiston rantaan toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Rahkolan alue on jo lähes valmis rakentamiseen, ja samalla on syytä  aloitta Mansikkasaaren kaavoitus. Alueelle saadaan varmasti mahtumaan riittävä määrä asuntoja, sekä kaikkien kaupunkilaisten käytössä oleva virkistysalue.

”Kaupungin läpi kulkeva rekkaliikenne on ohjattava satamatielle.

Satamatiehankkeen nopeuttaminen on kaupunkikehityksen kannalta iso asia. Sopiva tielinjaus löytyy varmasti, ja tässä on tehtävä yhteistyötä Mustasaaren kanssa. Seutukunnalliseen hankkeeseen tarvitaan myös valtion tukea, joten valmiit suunnitelmat on syytä olla olemassa. Kuntaliitos helpottaisi  seudullista maankäyttöä ja sen suunnittelua myös tässä asiassa.

”Torille on saatava lisää tapahtumia ja elämää.”

Kun kaupunki tiivistyy, on kaupungin keskustaa syytä kehittää myös ylöspäin. Hyviä hankkeita on jo vireillä, eli suunta on oikea. ”Hyppy yli radan” on aloittanut Linja-autoaseman ja Klemettilän alueen kehittämisen. Koko seutu tulee muuttumaan merkittävästi, ja Wasa Stationista suunnitellaan kaupungin toista keskustaa. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa torin-alueen kehitykseen, vaan torin elinvoimaisuuden lisäämiseksi on tehtävä rohkeita avauksia. Tähän tarvitaan alueen toimijoiden apua.

”Vaasa on maakunnan vetovoimainen keskus.”

Vaikka maakuntauudistus vie kunnilta merkittävän osan budjetista, jää seudun keskuskaupungille silti paljon tehtäviä. Olemme tulevaisuudessa edelleen suurin osa maakuntaa, joten päätösvalta sen asioihin pitää olla vähintään samaa luokkaa. Toisaalta raskaiden ja lakisääteisten sote-palveluiden siirtyminen maakunnille antaa tuleville kuntapäättäjille mahdollisuuden keskittyä entistä enemmän Vaasan elinvoimaisuuden lisäämiseen. Tämä on tulevaisuuden kuntien tärkein tehtävä.

”Vaasa on kompakti kaupunki, jossa kaikki on lähellä”.

Vaasan (ydin)kaupungin pinta-ala on suhteellisen pieni, ja nykykehityksen mukaan kaupunkirakennetta tiivistetään entisestään. Kuntalaisille tämä tarkoittaa sitä, että Vaasassa lähes aina ”kaikki on lähellä”.  Joukkoliikennettä ja kevyenliikenteen väyliä kehittämällä kaupunki paranee entisestään.

”Tulevien päättäjien tärkein tehtävä on omilla päätöksillään varmistaa että kaupungin kehitys jatkuu positiivisella uralla.”

Tulevilta päättäjiltä vaaditaan rohkeutta tehdä asiat uudella tavalla. Käytettävissä olevat resurssit on entistä tehokkaammin kohdistettava palvelujen tuottamiseen, ei turhaan hallintoon tai tyhjiin tiloihin. On pystyttävä toteuttamaan kaupungin kehityksen kannalta oleelliset ja isot linjat. Isoja asioita ei saa sotkea pikku asioilla näpertelemällä. Valtuustokauden alussa on sovittava keskeiset isot kehityshankkeet, jotka viedään maaliin yhteisellä päätöksellä. Vain kehittymällä Vaasa pysyy mukana kaupunkien kilpailussa.

 

-EDUSKUNTAVAALIT 2015

VEROT ALAS JA OSTOVOIMA YLÖS. NÄIN LUODAAN KYSYNTÄÄ JA UUSIA TYÖPAIKKOJA.

VAASA on alueen kehittyvä veturi, joka tarjoaa hyvinvointia ja elinvoimaa koko lähiseudulle. Vaasassa on tarjolla runsaasti työpaikkoja sekä laadukkaat palvelut.

VAASAN VALTTEJA OVAT monipuoliset opiskelumahdollisuudet, ainutlaatuinen energiateollisuus, hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, sekä laaja ja mielenkiintoinen harrastus- ja kulttuuritarjonta.

Seuraavien vuosien aikana VALTIONHALLINOSSA tullaan tekemään merkittäviä rakenne- ja palveluverkkouudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan myös Vaasan asemaan ja kilpailu- kykyyn. Päätöksiä tehdään pöydissä, missä istuvat pääasiassa suuret puolueet.

EDUSKUNTAAN tarvitaan alueen edunvalvojia laajalla rintamalla. Näin varmistetaan seutukunnan myönteinen kehitys myös jatkossa. Jos äänestämme oikein, saamme vaaleissa läpi kolmesta viiteen kansanedustajaa. Kaikki jopa eri puolueista. Yhden kortin varaan ei voida laskea.

KUNTALIITOKSET täytyy muodostaa toiminnallisista kokonaisuuksista, pelkkä suuruuden ekonomia ei riitä. Vaasan seudulla luonnollinen kokonaisuus on Vaasa-Laihia-Isokyrö-Mustasaari-Maalahti. Liitoksien pitää perustua vapaaehtoisuuteen sekä kuntien omaan tahtoon ja harkintaan.

KAKSIKIELISYYS on Vaasassa realiteetti. Palvelut tarjotaan sujuvasti vähintään kahdella kielellä, mutta yhden hallinnon alla.

KYRÖNMAA on osa Vaasan seutua. Vaasa tarvitsee Kyrönmaata, ja Kyrönmaa tarvitsee Vaasaa.

MAAN SISÄISESSÄ MUUTTOLIIKEESSÄ Vaasan seutu on edelleen nettohäviäjä. Selvityksen mukaan häviämme varsinkin suomenkielisten muuttovirrassa. Tämä täytyy korjata.

VALTION PANOSTUKSET liikenne- ja infrahankkeisiin pitää jakaa tasaisemmin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tähän auttaa parhaiten laaja paikallinen edunvalvonta, eli mahdollisimman monta oman alueen kansanedustajaa.

JULKISET TERVEYSPALVELUT pitää turvata, mutta EI VEROJA NOSTAMALLA. Kustannuksia karsitaan ja toimintaa tehostetaan palveluverkostoa järkeistämällä ja päällekkäistä byrokratiaa karsimalla.

SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS taataan antamalla viranomaisille riittävät resurssit työnsä hoitoon. Yhteiskuntarauhan ja ihmisten turvallisuuden tunteen takaamiseksi viranomaisten pitää näkyä ja olla tarvittaessa paikalla riittävän nopeasti.

ULKOISEN TURVALLISUUDEN paras tae on vakaa ja taloudellisesti menestyvä Eurooppa, sekä oma riittävän uskottava puollustus. Nato yhteistyötä voidaan tutkia, ja puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa lisätä.

SUOMEN TALOUS PELASTETAAN luomalla työpaikkoja. Uusia työpaikkoja saadaan vain KASVATTAMALLA KYSYNTÄÄ. Kysyntää saadaan LISÄÄMÄLLÄ IHMISTEN OSTOVOIMAA. Tämä onnistuu parhaiten VEROTUSTA LASKEMALLA.

VEROJEN LASKEMINEN voidaan aloittaa pieni- ja keskituloisista, jolloin tulojen lisäys kohdistuu suoraan kulutukseen. Tästä siirrytään ylempiin tuloluokkiin ja yritysverotukseen.

VIENTI ON SAATAVA NOUSUUS. Energiateollisuus on viennin uusi tukijalka, mutta kasvuhakuisista vientiyrityksistä on pulaa. Suomen on käytävä kauppaa sujuvasti länteen ja itään, EU:n toimista huolimatta.

TYÖLLISTÄMISTÄ JA TYÖN VASTAANOTTAMISTA täytyy helpottaa. Opiskelijan tai työttömän pitää mahdollisuuksien mukaan voida käydä töissä ilman että se sotkee tukiasiat moneksi kuukaudeksi. Työnteon pitää kaikissa oloissa olla mahdollista ja aina kannattavampaa kuin jouten olon. Järjettömät kannustinloukut pitää poistaa.

NUOREN TÄYTYY SAADA SE ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA. Ilman ensimmäistä työpaikkaa ei voi olla työkokemusta. Tähän tarvitaan yhteiskunnan kannustimia.

PIENIMPIEN YRITYSTEN kasvumahdollisuuksia pitää parantaa. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana lähes kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat syntyivät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joten työllistämisen vastuu on siirtynyt voimakkaasti pk-yrityksiin. Yksinyrittäjiä on jo 65 prosenttia Suomen yrittäjistä.

LASTEN JA NUORTEN oikeus liikkumiseen ja harrastamiseen turvataan julkisilla liikuntapaikka- hankkeilla sekä valtion voimakkaalla tuella. Perheiden taloudellinen tai yhteiskunnallinen asema ei saa vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin harrastaa.

LIIKUNNAN JA LIIKUMISEN laaja kansanterveydellinen merkitys ei saa unohtua. Ihmisten liikkuminen ja liikuttaminen pitää mieltää ennen kaikkea ennaltaehkäiseväksi terveydenhuolloksi. Jokainen liikuntaan sijoitettu euro tulee kaksinkertaisena takaisin.