Minun Vaasani – kunnallisvaalit 2017

Vaasa on huippu kaupunki, jossa on hyvä olla ja elää. Nyt tehdään siitä entistä parempi!

Vaasan on loistavat mahdollisuudet menestyä. Lentokenttä, satama ja rautatie luovat perustan elinkeinoelämän toiminnalle. Hyvä koulutustarjonta, toimivat kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, sekä laaja työpaikkatarjonta luovat elinvoimaa koko seudulle. Vaasan seudun menestyksen edellytys on vahva ja menestyvä keskuskaupunki.

”Meillä on hyvä vauhti päällä, pidetään se yllä ja mennään eteenpäin.”

Viime vuosien aikana on Vaasaan saatu hyvä vire päälle. Monessa on menty eteenpäin, ja kaupungissa rakennetaan ja suunnitellaan nyt enemmän kuin koskaan. Energiateollisuuden keskittymä tarjoaa työpaikkoja, ja Giga-factory hanke nostaa kaupungin maailmankartalle. Myös kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusprosesseja on parannettu huomattavasti, joten uutta tulee nyt liukuhihnalta. On Rahkola, Ravilaakso, Wasa Station, ”hyppy yli radan”, lista on pitkä. Vaasa kasvaa ja kehittyy.

”Rantojen kehittäminen virkistys- ja asuin käyttöön  on aloitettu.”

Kaupungin uniikki rantareitti lähtee Suvilahdesta, ja jatkuu aina Palosaaren perukoille asti. Reitti on parasta Vaasaa, ja ulkoilijoiden henkireikä. Reitin varrella Kalarannan kehittäminen ja Kuntsin-rannan suunnittelukilpailu ovat merkittäviä parannuksia. Nyt kauniille rantareitille saadaan vihdoin myös palveluja.

”Siilot laitetaan nurin, ja mahdollisimman nopeasti.”

Rannan siilot muistuttavat rannan teollisesta historiasta. Se aika on kuitenkin mennyttä, ja alue tarvitsee selkeän kasvojenkohotuksen. Siilojen purkaminen on onneksi jo suunnitteilla, ja lähivuosina  maisema on jo kokonaan toinen. Toivottavasti myös kävelysilta Åbo Academilta Yliopiston rantaan toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Rahkolan alue on jo lähes valmis rakentamiseen, ja samalla on syytä  aloitta Mansikkasaaren kaavoitus. Alueelle saadaan varmasti mahtumaan riittävä määrä asuntoja, sekä kaikkien kaupunkilaisten käytössä oleva virkistysalue.

”Kaupungin läpi kulkeva rekkaliikenne on ohjattava satamatielle.

Satamatiehankkeen nopeuttaminen on kaupunkikehityksen kannalta iso asia. Sopiva tielinjaus löytyy varmasti, ja tässä on tehtävä yhteistyötä Mustasaaren kanssa. Seutukunnalliseen hankkeeseen tarvitaan myös valtion tukea, joten valmiit suunnitelmat on syytä olla olemassa. Kuntaliitos helpottaisi  seudullista maankäyttöä ja sen suunnittelua myös tässä asiassa.

”Torille on saatava lisää tapahtumia ja elämää.”

Kun kaupunki tiivistyy, on kaupungin keskustaa syytä kehittää myös ylöspäin. Hyviä hankkeita on jo vireillä, eli suunta on oikea. ”Hyppy yli radan” on aloittanut Linja-autoaseman ja Klemettilän alueen kehittämisen. Koko seutu tulee muuttumaan merkittävästi, ja Wasa Stationista suunnitellaan kaupungin toista keskustaa. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa torin-alueen kehitykseen, vaan torin elinvoimaisuuden lisäämiseksi on tehtävä rohkeita avauksia. Tähän tarvitaan alueen toimijoiden apua.

”Vaasa on maakunnan vetovoimainen keskus.”

Vaikka maakuntauudistus vie kunnilta merkittävän osan budjetista, jää seudun keskuskaupungille silti paljon tehtäviä. Olemme tulevaisuudessa edelleen suurin osa maakuntaa, joten päätösvalta sen asioihin pitää olla vähintään samaa luokkaa. Toisaalta raskaiden ja lakisääteisten sote-palveluiden siirtyminen maakunnille antaa tuleville kuntapäättäjille mahdollisuuden keskittyä entistä enemmän Vaasan elinvoimaisuuden lisäämiseen. Tämä on tulevaisuuden kuntien tärkein tehtävä.

”Vaasa on kompakti kaupunki, jossa kaikki on lähellä”.

Vaasan (ydin)kaupungin pinta-ala on suhteellisen pieni, ja nykykehityksen mukaan kaupunkirakennetta tiivistetään entisestään. Kuntalaisille tämä tarkoittaa sitä, että Vaasassa lähes aina ”kaikki on lähellä”.  Joukkoliikennettä ja kevyenliikenteen väyliä kehittämällä kaupunki paranee entisestään.

”Tulevien päättäjien tärkein tehtävä on omilla päätöksillään varmistaa että kaupungin kehitys jatkuu positiivisella uralla.”

Tulevilta päättäjiltä vaaditaan rohkeutta tehdä asiat uudella tavalla. Käytettävissä olevat resurssit on entistä tehokkaammin kohdistettava palvelujen tuottamiseen, ei turhaan hallintoon tai tyhjiin tiloihin. On pystyttävä toteuttamaan kaupungin kehityksen kannalta oleelliset ja isot linjat. Isoja asioita ei saa sotkea pikku asioilla näpertelemällä. Valtuustokauden alussa on sovittava keskeiset isot kehityshankkeet, jotka viedään maaliin yhteisellä päätöksellä. Vain kehittymällä Vaasa pysyy mukana kaupunkien kilpailussa.