EDUSKUNTAVAALIT 2019

Vaasan seudun ja pohjanmaan edunvalvonta

 – Vahva ja menestyvä Vaasan seutu sekä elinvoimainen Pohjanmaa ovat koko Suomen etu.

-Seudun energiateknologian tuotannosta yli 80% menee vientiin. Tuotamme siis valtavasti lisäarvoa ja hyvinvointia koko muulle Suomelle. Tästä syystä Infra, logistiset yhteydet, koulutetun työvoiman saanti sekä muut palvelut täytyy olla kunnossa. Vaasan seudulle ja Pohjanmaalle satsatut eurot tulevat aina moneen kertaan takaisin.

-Seudun painoarvoa valtakunnallisessa päätöksenteossa täytyy vahvistaa. Nyt tarvitaan rohkeita alueen edunvalvojia, jotka vetävät oikeissa paikoissa reilusti kotiin päin. Seudun eteen teen töitä päivittäin, ja työtä haluan jatkaa Suomen eduskunnassa.

– Näiden vaalien tuloksella on paljon  vaikutuksia koko seudun tulevaisuudelle. Siksi  tulevaisuus tehdään tänään.

 Asu Vaasan seudulla, pelasta maailma

– Vaasan seutu on mukana pelastamassa maailmaa. Täällä kehitetyillä ja valmistetuilla uuden energiateknologian ratkaisuilla on merkitystä koko maailman mittakaavassa. Vaasan seudulla valmistettuja laitteita on käytössä lähes maailman jokaisessa maassa. Olemme siis aktiivisesti mukana pienentämässä koko maapallon hiilijalanjälkeä.

Ei sanoilla vaan teoilla

– Politiikassa ei ole pikavoittoja. Osaaminen, suhteet ja verkostot luodaan vuosien kovalla työllä. Pelkillä vaalipuheilla ei pitkälle pötkitä, vaan työ opitaan tekemällä ja kokemalla. Arvostus ansaitaan omalla työllä ja tekemisellä , ei toisten työtä arvostelemalla.

Turvallinen Suomi

– Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, ja näin täytyy olla myös jatkossa. Virkavallalle on taattava riittävät resurssit toimia.  Lainsäädännön on oltava riittävän kova pelote mm. seksuaalirikoksissa. Ulkomaiset rikoksentekijät on voitava karkottaa entistä helpommin.

– Ulkoinen turvallisuus taataan ensisijaisesti omalla riittävän vahvalla ja uskottavalla puolustuksella. Liittymällä EU:hun Suomi on valinnut puolensa länsimaisena demokratiana. Yhteistyötä Läntiseen Eurooppaan tulee syventää.

Kaikki lähtee työstä

– Työnteon pitää aina olla kannattavampaa kuin jouten ole. Työelämän joustoja on lisättävä työelämän muutoksia vastaaviksi. Taloudellinen huoltosuhde on nostettava korkeammalle tasolle niin, että mahdollisimman moni töihin kykenevä on töissä.

Koulutuksen arvonpalautus

– Tieto ja osaaminen ovat suomen arvokkainta pääomaa. Tehdyt koulutusleikkaukset on arvioitava uudestaan. Pelkkä peruskoulu ei elämässä kannattele, vaan kaikkien on suoritettava vähintään toinen aste.

– Seudun omien korkeakoulujen resurssit on turvattava. Painopisteenä tulee olla seudun omien yritysten työvoimatarve.

Syrjäytyminen

– Varsinkin poikien syrjäytyminen on yhteiskunnalle valtava ongelma. Suomessa on yli 30.000 nuorta miestä vain peruskoulun käyneenä. Koulutuksen puute on yksi isoista syrjäytymisen syistä. Yhteiskunnan tärkeä tehtävä on auttaa ennen kaikkea niitä jotka eivät syystä tai toisesta itse pärjää. Yhteiskunnan avun on kuitenkin aina oltava kannustavaa ja eteenpäin ohjaavaa.

Terveyspalvelut ja vanhustenhoito

-Väestö ikääntyy, ja eläkkeellä ollaan entistä suurempi osa elämästä. Taloudellinen huoltosuhde huonontuu kun entistä pienempi osa väestöstä on työelämässä. Rakenteita on siis muutettava. terveyspalvelut uudistetaan yhdistämällä perusterveydenhoito, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalle.

-Joitain vähemmän tarvittavia palveluja voidaan keskittää, mutta vanhukset on hoidettava aina kotikunnassa. Tästä on annettava vahva palvelulupaus.