Vaasa on oikealla tiellä (Pohjalainen 27.5.-21)

Alkavalla valtuustokaudella on Vaasassa edessä historiallisen iso muutos. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hoidettavaksi. Laadukkaaseen Vaasan keskussairaalaan rakennetaan uudet tilat mm. kaupungin terveyskeskuspalveluille. ”Pohjanmaan malli” korvaisi hyvin myös turhan maakuntauudistuksen. Näin päätösvalta säilyisi edelleen kunnilla ja kaupungeilla.Vaasassa on tehty vuosia isoja säästötoimenpiteitä, joiden vaikutukset alkavat näkymään. Nyt vuorossa on ylijäämän kerääminen, sillä meillä…

Ministeriö hylkäsi Palosaaren asukasyhdistyksen valituksen (Pohjalainen 6.5.-21)

Ympäristöministeriö on hylännyt Palosaaren asukasyhdistyksen valituksen, joka koskee Voasin opiskelija-asuntoja Palosaarella. Asukasyhdistyksen mielestä osoitteessa Palosaarentie 62–64 sijaitsevat kaksikerroksiset opiskelija-asunnot tulisi suojella lailla. Opiskelija-asuntosäätiö Voas haluaa purkaa huonoon kuntoon päässeet opiskelija-asunnot ja rakentaa tilalle uusia ja modernit asumisvaatimukset täyttäviä asuntoja. Vaasan kaupungin kaavoituksen mielestä uusien asuntojen rakentaminen on aiheellista, eikä vanhoja opiskelija-asuntoja tarvitse suojella asemakaavalla. Tämän…

Heinosen vastaus Sirpa Sainiolle (Pohjalainen 20.2.-21)

Aktiivisena sosiaalisen median käyttäjänä käyn jatkuvasti kansalaiskeskustelua erilaisista asioista. Yhtenä aiheena on tietysti ollut myös Sisäsataman wc/huoltorakennus. Esiin nostetulla yksittäisellä kommentillani ”asian ratkaisemisesta tilapäisjärjestelyillä” olen tarkoittanut ainoastaan sitä, että jos hanke syystä tai toisesta viivästyy, voidaan terassiravintolan toiminta turvata tilapäisillä ja siirreltävillä wc-ratkaisuilla. Aivan kuten tähänkin asti on toimittu. Niille, jotka vastustavat itse terassitoimintaa, ei…

Kuntatalouden haasteet eivät ole kadonneet (Pohjalainen 17.2.-21)

Viime viikon keskiviikkona julkaistiin ensimmäinen kattava ennuste kuntien viimevuoden tilinpäätöksistä. Tilastokeskuksen tekemiä tilinpäätösarvioita on analysoinut perinteiseen tapaan myös Kuntaliitto. Ensisilmäyksellä tilanne näyttää todella hyvältä. Ennusteen mukaan lähes jokainen Suomen kunta teki viime vuonna positiivisen tuloksen. Tämä siitä huolimatta, että vielä tammikuussa 2020, juuri ennen korona-kriisin alkua, ennustettiin kuntataloudelle perin synkkiä aikoja. Laajemmin kuntatalouden kriisistä on…

Pohjalainen (29.9.-20)

Heikki Mustonen kyselee perjantaisessa mielipidekirjoituksessaan, lomauttaako Vaasan kaupunki turhaan. Lähtökohtaisesti mikään kaupunki tai kunta ei koskaan lomauta turhaan. Taustalla on aina pitkä prosessi ja vahvat taloudelliset syyt. Kaupunginhallituksella on lisäksi yksiselitteisesti velvollisuus vastata kaupungin taloudesta. Nyt tehty lomautuspäätös sotketaan myös jatkuvasti korona-kriisiin, sekä sen hoitoon valtiolta tuleviin avustuksiin ja lisämäärärahoihin. Vaasan säästötoimet liittyvät kuitenkin kuntalain…

Vaasa on puistojen kaupunki (Pohjalainen 16.11.-20)

Me vaasalaisina voimme olla ylpeitä kaupungin puistoista. Keskusta-alueen ruutukaava ja sen leveät puistikkokadut antavat kuvan tiiviistä, mutta vehreästä ja puistomaisesta kaupungista. Setterbergin suunnittelema Hovioikeudenpuisto sekä rannan laaja puistovyöhyke takaavat, että kaupungin rannat säilyvät kaikkien kaupunkilaisten yhteisessä virkistyskäytössä. Myös Suvilahdesta Palosaarelle johtava rannan ulkoilureitti on monen kaupunkilaisen henkireikä. Laivapuistosta puolestaan on kehittymässä yksi koko Suomen monipuolisimmista…

KHO: Siilot saa purkaa (Pohjalainen 20.3.-20)

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Vaasan siilokaavasta. Korkein hallinto-oikeus on keskiviikkona tekemällään päätöksellä hylännyt Vaasan siilokaavaa koskevan valituksen. Päätöksen myötä Vaasan kaupunki pääsee etenemään tontinluovutuksen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelussa. KHO:n johtopäätöksissä todetaan, että asemakaavan muutoksessa on otettu riittävästi huomioon oikeusvaikutteinen yleiskaava, eikä kaavamuutos heikennä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten vastaisesti. Kaupunginvaltuusto on voinut harkintavaltansa puitteissa hyväksyä…

VAALITEEMAT KUNTAVAALIT 2021

Eteenpäin – ei taaksepäin ! Pidetään huolta että Vaasa on myös jatkossa menestyjien joukossa.   Tehdään Vaasasta aito merikaupunki. -Kaupungin rantoja on kehitetty paljon ja rannoista on tullut kaikkien kaupunkilaisten yhteinen olohuone. -Rantojen kehittämistä jatketaan ja rannoille tuodaan entistä enemmän palveluita ja aktiviteetteja. -Lisätään merenläheistä asuntorakentamista niin että itse ranta-alue jää kaikkien vaasalaisten yhteiseksi virkistysalueeksi….

Nyt on ajettava rohkeasti oman seudun etua (Pohjalainen 12.4.-19)

Nyt on ajettava rohkeasti oman seudun etua Tulevissa eduskuntavaaleissa on kyse isoista asioista. Koko maan mittakaavassa, mutta myös paikallisesti. Seuraavina vuosina täytyy ratkaista miten hyvinvointivaltion palvelut turvataan. Suomalaisella työllä ylläpidetään koko nykyinen hyvinvointiyhteiskunta. Mitä useampi meistä on töissä, sitä vahvemmalla pohjalla hyvinvointipalvelut suomessa ovat. Siksi työnteon pitää aina olla kannattavampaa kuin jouten olo. Vanhustenhoidon ongelmia…

Vaasan seudun kehitystyö jatkuu (Pohjalainen 5.4.-19)

Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosneuvottelut eivät johtaneet toivottuun tulokseen. Liitosneuvotteluissa tekemämme puolentoista vuoden työ haihtui savuna ilmaan. Koko raskaan neuvotteluprosessin läpikäyneenä täytyy todeta, että pettymys on suuri. Meillä oli vilpitön halu parantaa koko seudun kilpailukykyä ja elinvoimaa. Käsissä oli oikeasti mahdollisuus tehdä Vaasasta koko Suomen mittakaavassa myös asukasluvultaan merkittävän kokoinen kaupunki. Tähän mahdollisuuteen ei valitettavasti haluttu…